ΚΥΡΙΑΚΗ 1/7/2018 – Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων εισήγησης για το Διεθνές Συνέδριο ICOPEC 2018 (6-9 Σεπτεμβρίου 2018, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα)

Ευγενική Υπενθύμιση

Αγαπητές/οι συναδέλφισες/οι,

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι την Κυριακή 1/7, είναι η καταληκτική προθεσμία υποβολής εισηγήσεων για το ICOPEC 2018.

 

Η υποβολή προτάσεων εισήγησης γίνεται με αποστολή περίληψης (έως 500 λέξεις) στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Επιστημονικής Εταιρίας Πολιτικής Οικονομίας (politiceconomy@gmail.com).

 

Ακολουθεί η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων εισήγησης.

 

 

Διεθνές Συνέδριο ICOPEC 2018

Το Διεθνές Συνέδριο Πολιτικής Οικονομίας (ICOPEC), σε συνεργασία με την Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Πολιτικής Οικονομίας (ΕΕΠΟ) και το τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου συνδιοργανώνουν το Διεθνές Συνέδριο «ICOPEC 2018» με θέμα:

«Δέκα χρόνια μετά τη Μεγάλη ύφεση: Η Ορθόδοξη απέναντι στην Ετεροδόξη Οικονομική»

Ημερομηνία: 6-9 Σεπτεμβρίου 2018

Τόπος: Πάντειο Πανεπιστήμιο (Αθήνα, Ελλάδα)

Κεντρικό θέμα του συνεδρίου

Η παγκόσμια κρίση του 2007-8 (που γενικά αποκαλείται ως η Μεγάλη Ύφεση) συνιστά την τέταρτη μεγάλη παγκόσμια κρίση του καπιταλιστικού συστήματος (μετά από εκείνες της δεκαετίας του 1870, του 1929 και του 1974). Οι συνέπειές της συνεχίζουν να κλυδωνίζουν την παγκόσμια οικονομία καθώς ακολούθησε μια περίοδος ασθενούς οικονομικής επίδοσης ενώ οι ανησυχίες μιας νέας κρίσης παραμένουν.

Η Μεγάλη Ύφεση προέκυψε μετά από αρκετές δεκαετίες νεοφιλελεύθερων αναδιαρθρώσεων που συνέβαλλαν στην αύξηση των κερδών του κεφαλαίου σε βάρος των εργαζομένων ενώ αύξησαν τις ανισότητες και την φτώχεια. Όμως παρ’ όλα αυτά, το ξέσπασμα της κρίσης υπονόμευσε όλες τις επικρατούσες προβλέψεις για μια λαμπρή και ομαλή πορεία συσσώρευσης του κεφαλαίου. Επιπλέον, υπονόμευσε και τα δόγματα της οικονομικής Ορθοδοξίας για την «Μεγάλη Εξομάλυνση»· δηλαδή την πεποίθησή τους ότι οι νεοφιλελεύθερες διαρθρωτικές και θεσμικές αλλαγές στις ανεπτυγμένες οικονομίες κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα άμβλυναν σε μόνιμη βάση τις οικονομικές διακυμάνσεις. Έτσι, η Μεγάλη Ύφεση όχι μόνο ανέστειλε τη σταθερότητα της καπιταλιστικής αναπαραγωγής αλλά και ανέδειξε την έλλειψη αξιοπιστίας της επικρατούσας Ορθοδοξίας στην οικονομική θεωρία. Η τελευταία έχει γίνει όλο και πιο δογματική κατά τα χρόνια των νεοφιλελεύθερων αναδιαρθρώσεων, προσφεύγοντας σε υπέρ-συντηρητικές προτάσεις που βασίζονται σε εξαιρετικά τεχνικά και ταυτόχρονα εντελώς μη-ρεαλιστικά οικονομικά υποδείγματα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η εμφάνιση μίας μεγάλης κρίσης συνήθως αποδομεί την επικρατούσα οικονομική θεωρία και το επιστημονικό παράδειγμα διέρχεται από μία διαδικασία μεταβολών. Αυτό συνέβη σε μεγάλο βαθμό σε όλες τις προηγούμενες μεγάλες παγκόσμιες κρίσεις. Παρ’ όλα αυτά, αυτή τη φορά φαίνεται ότι δεν συνέβη κάτι ανάλογο. Μετά την αρχική έκπληξη και την εφαρμογή βεβιασμένων μέτρων πολιτικής προκειμένου να περιοριστεί η κρίση, η οικονομική Ορθοδοξία παρέμεινε στην πρωτοκαθεδρία. Ειδικά στον ακαδημαϊκό χώρο έγινε ακόμα πιο δογματική και λιγότερο ανεκτική σε οποιαδήποτε διαφωνία και Ετερόδοξη φωνή.

Το κύριο θέμα του ICOPEC 2018 επικεντρώνεται ακριβώς σε αυτό το αίνιγμα. Πώς μια πολύ προβληματική θεωρία συνεχίζει να επιβιώνει και να κυριαρχεί τόσο στην πολιτική όσο και στην ακαδημαϊκή σκηνή. Ποιες είναι οι διεργασίες στην οικονομία και στην κοινωνία που διατηρούν την κυριαρχία της; Είναι η επίλυση της Μεγάλης Ύφεσης οριστική ή συνεπάγεται περισσότερες αναταραχές στο εγγύς μέλλον; Ποια είναι η κατάσταση της οικονομικής Ορθοδοξίας (ιδιαίτερα υπό τη σημερινή μορφή της Νέας Μακροοικονομικής Συναίνεσης, δηλαδή του υβριδικού μίγματος του ήπιου νεοφιλελευθερισμού με το συντηρητικό Νέο Κεϋνσιανισμό); Ποια είναι η κατάσταση των σύγχρονων Ετερόδοξων Οικονομικών; Είναι τα Ετερόδοξα Οικονομικά ένα ενιαίο ρεύμα ή περιλαμβάνει ποικίλες και ενδεχομένως αντιφατικές προσεγγίσεις; Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση στην Πολιτική Οικονομία; Τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, πώς όλα αυτά επηρεάζουν τη ζωή και την ευημερία της μεγάλης εργαζόμενης πλειοψηφίας των σύγχρονων κοινωνιών;

Φυσικά, εκτός από το κεντρικό θέμα του συνεδρίου που αφορά την κατάσταση της σύγχρονης ετερόδοξης οικονομικής, το ICOPEC 2018 προσκαλεί όλες τις συνεισφορές που εμπλουτίζουν την αντίληψη της Πολιτικής Οικονομίας και διευρύνουν το έδαφος για περαιτέρω συζητήσεις. Ενδεικτικά, οι προτεινόμενες εισηγήσεις μπορούν να θίγουν τα ακόλουθα θέματα:

 • Η Κρίση των Οικονομικών και τα Οικονομικά της Κρίσης
 • Μεγέθυνση και Ανάπτυξη
 • Προβλήματα Οικονομικής Μεθοδολογίας
 • Το ΔΝΤ και τα Προγράμματα Διαρθρωτικής Προσαρμογής
 • Τάσεις και προκλήσεις στη σύγχρονη Οικονομική Πολιτική
 • Νεοσυντηρητικές Οικονομικές Πολιτικές
 • Κρίση της Ευρωζώνης
 • Πολιτική Οικονομία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
 • Κρίσεις Δημόσιου και ιδιωτικού χρέους
 • Ο Νεοφιλελευθερισμός και η Νέα Μακροοικονομική Συναίνεση
 • Τρέχουσες διενέξεις στη Μακροοικονομική
 • Πολιτική Οικονομία του Χρήματος και του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος
 • Θεωρίες και αναλύσεις της Οικονομικής Κρίσης
 • Μελέτες περιπτώσεως ανά χώρα
 • Ιστορία της Πολιτικής Οικονομίας
 • Οικονομικά της Εργασίας
 • Θεωρία της Διαδικασίας της Εργασίας
 • Εμπορευματοποίηση των Εργασιακών Σχέσεων
 • Το Εργατικό Κίνημα και οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
 • Ευέλικτη απασχόληση και ανεργία
 • Διεθνείς συγκρούσεις και Ιμπεριαλισμός
 • Πολιτική Οικονομία των Κεφαλαιακών Ροών
 • Οι BRICS, οι νέες αναδυόμενες οικονομίες και η παγκόσμια οικονομία
 • Το Αναπτυξιακό Κράτος μετά την μετά τη Συναίνεση της Ουάσιγκτον
 • Ο ρόλος και οι πολιτικές των Διεθνών Οργανισμών (ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα, ΠΟΥ, ΟΗΕ κλπ.)
 • Οι Παγκόσμιες Αλυσίδες Αξίας και οι Πολυεθνικές Εταιρείες
 • Η Πολιτική οικονομία των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων
 • Ανισότητα και Φτώχεια σε ανεπτυγμένες και λιγότερο ανεπτυγμένες οικονομίες
 • Η Λιτότητα και το Σύστημα Κοινωνικής Πρόνοιας
 • Η Πολιτική Οικονομία της Εκπαίδευσης
 • Η Πολιτική Οικονομία της Υγείας και των Πολιτικών Υγείας
 • Οικονομική Ιστορία
 • Βιομηχανική Πολιτική
 • Οικονομική Ανάλυση και Θεσμοί
 • Η Πολιτική Οικονομία του Περιβάλλοντος
 • Φυλή, Τάξη και Φύλο
 • Η Θεωρία των Σταδίων και η περιοδολόγηση του καπιταλισμού

Υποβολή εισηγήσεων

Η υποβολή εισηγήσεων για το συνέδριο γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Επιστημονικής Εταιρίας Πολιτικής Οικονομίας politiceconomy@gmail.com. Για τη συμμετοχή στο συνέδριο δεν είναι υποχρεωτική η υποβολή πλήρους άρθρου. Ωστόσο από τους διοργανωτές προβλέπεται η δυνατότητα δημοσίευσης πρωτότυπων άρθρων σε ηλεκτρονικό τόμο (e-book) με ISBN πριν το συνέδριο καθώς και σε ειδικό επιμελημένο (ηλεκτρονικό) τόμο από τον εκδοτικό οίκο IJOPEC Publication (co.uk) μετά το συνέδριο (Δεκέμβριος 2018). Τα άρθρα που υποβάλλονται προς δημοσίευση μπορεί να είναι είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά. Όμως, για το πρόγραμμα του συνεδρίου είναι υποχρεωτικό τα ελληνόγλωσσα άρθρα να συνοδεύονται και από μία περίληψη στην αγγλική γλώσσα. Επίσης μετά το συνέδριο επιλεγμένα άρθρα θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιευτούν σε επιμελημένους τόμους και διεθνή περιοδικά με κριτές όπως το Bulletin of Political Economy (http://www.serialsjournals.com/journal-detail.php?journals_id=11), το World Journal of Applied Economics (http://journal.econworld.org/index.php/econworld) και το Çalışma ve Toplum. Στην περίπτωση που κάποιος/α συνάδελφος/ισσα επιθυμεί να δημοσιευτεί το άρθρο του στον ειδικό τόμο του συνεδρίου παρακαλείται να τηρήσει τις προδιαγραφές που παρατίθενται στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο:

http://www.icopec.org/icopec2018/author-guidelines/

Στο συνέδριο οι παρουσιάσεις μπορούν να γίνουν είτε στην ελληνική γλώσσα είτε στην αγγλική. Επειδή όμως θα παρευρίσκονται και συνάδελφοι/ισσες από το εξωτερικό υπάρχει ισχυρή προτίμηση η γλώσσα παρουσίασης να είναι η αγγλική. Οι περιλήψεις που υποβάλλονται για παρουσίαση στο συνέδριο θα πρέπει να έχουν έκταση έως 500 λέξεις και να περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Τίτλος εισήγησης
 • Το όνομα του/των συγγραφέα/ων
 • Το ίδρυμα προέλευσης
 • Τρεις τουλάχιστον λέξεις-κλειδιά
 • E-mail επικοινωνίας

Κόστος συμμετοχής

Η ΕΕΠΟ εξασφάλισε χαμηλότερο κόστος συμμετοχής για τα μέλη της, που είναι 80 ευρώ για συναδέλφους µε μόνιμη εργασιακή απασχόληση και 50 ευρώ για συναδέλφους που είναι νέοι εργαζόμενοι, προσωρινά απασχολούμενοι, υπ. διδάκτορες ή ερευνητές, αμειβόμενοι µε δελτίο παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεις έργου, άνεργοι κλπ. Το κόστος συμμετοχής καλύπτει το υλικό που θα δοθεί στους συμμετέχοντες καθώς και τα ελαφρά γεύματα που θα σερβίρονται κατά την διάρκεια του συνεδρίου. Επίσης προβλέπεται να γίνει και μία ξεχωριστή δεξίωση για τους συμμετέχοντες η οποία συνεπάγεται επιπλέον κόστος, με τη συμμετοχή να είναι προαιρετική. Πληροφορίες για τον τρόπο πληρωμής θα δοθούν μαζί με την γνωστοποίηση αποδοχής της εισήγησης προς παρουσίαση στο συνέδριο.

Τόπος διεξαγωγής του συνεδρίου

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο νέο κτήριο του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 136, Αθήνα). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αίθουσες θα δοθούν μαζί με το ακριβές πρόγραμμα.

Κρίσιμες Ημερομηνίες

1 Φεβρουαρίου 2018 Πρώτο κάλεσμα για υποβολή άρθρων
15 Απριλίου 2018 Δεύτερο κάλεσμα για υποβολή άρθρων
1 Ιουλίου 2018 Υποβολή περιλήψεων (Εκτεταμένη προθεσμία)
20 Ιουλίου 2018 Γνωστοποίηση Αποδοχής
20-30 Ιουλίου 2018 Πρώτες εγγραφές
1-5 Αυγούστου 2018 Τελευταίες εγγραφές
20 Αυγούστου 2018 Υποβολή πλήρους άρθρου για συμπερίληψη σε ηλεκτρονικό βιβλίο (Μη υποχρεωτικό)
22 Αυγούστου 2018 Τελικό πρόγραμμα
6-9 Σεπτεμβρίου 2018 Ημερομηνίες συνεδρίου

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε είτε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της ΕΕΠΟ politiceconomy@gmail.com.

 

Advertisements
Εικόνα

Πρόσκληση για την παρουσίαση του περιοδικού «ΞΕΝΟΦΩΝ»

prosklisi

2nd International Conference in Contemporary Social Sciences Programme

Public Policy at the Crossroads: Social Sciences Leading the Way?

Rethymno, 15 – 16 June 2018

 

Friday, June 15th, 2018

09:00-10:00: Registration

Parallel Session 1A: Education I
10:00-12:00 (Lecture Room: A2-2)

Chair: Daphne Nicolitsas

Gouvias D. (University of the Aegean), Zafeiris K. (University of the Aegean) and Petropoulou C. (University of the Aegean) Education as “distinction” – Issues of differentiated “habitus” in informal educational provision for refugee children, in the island of Lesvos

Trikka M. (Chania Secondary Education Directorate) and Zervakis S. (Chania Secondary Education Directorate) Research for a  sustainable implementation of apprenticeship at local level

Nicolitsas D. (University of Crete) Performance at school and performance at university: what is the link?

Argyropoulou E. (University of Crete) and Lintzerakou E. (Middlessex University) Redefining Knowledge and Education in modern economic societies: a prerequisite for redesigning educational policy and reform Συνέχεια

Mark Blaug Student Essay Prize

In honour of the great critical economist Mark Blaug (1927-2011), the Foundation for European Economic Development (FEED) is financing and awarding an annual student essay prize.  

Details of the 2018 Prize Competition

Eligible essays for the prize must be critical discussions of any aspect of modern economics.

Rather than applying economics to a particular problem, eligible essays must reflect critically on the state of economics itself, as Mark Blaug did in many of his works. Critical reflections may include the assumptions adopted, the suitability of the concepts deployed, the mode of analysis, the role of mathematical models, the use of econometrics, real-world relevance, the presumed relationship between theory and policy, the unwarranted influence of ideology, the use (or otherwise) of insights from other disciplines, and so on.

The required language is English. Eligible essays are by university undergraduates, or by graduates who obtained their Bachelor’s degree no earlier than 1 January 2017. There is no residential or geographical restriction.

Undergraduate dissertations must be converted to essay format and reduced to 6,000 words (inclusive of references and appendices) or less. Author names, affiliations and email must be placed on the first page, below the title of the essay.

Up to two prizes will be awarded each year, depending on the quality of the best papers. The respective awards will be £500 and £300. FEED will reserve the right to award no prize, or one prize only, if there are inadequate essays of quality. The prizes will be judged by a committee of leading scholars.

Essays should be submitted by email to wilfred.dolfsma@wur.nl by 1 October 2018. The awards will be made in late 2018 or early 2019.

Πρόγραμμα 20ου Συνεδρίου Ελλήνων Ιστορικών Οικονομικής Σκέψης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

15:00 - 16:00
Υποδοχή Συνέδρων – Έναρξη Συνεδρίου  

15:00   Εγγραφές-παραλαβή υλικού συνεδρίου

15:30   Χαιρετισμοί Συνέχεια

International Conference of Political Economy (ICOPEC) 2018, 6-9 September, Panteion University, Athens

ICOPEC 2018

6-9 September 2018

Panteion University, Athens, Greece

 

Main theme:

’10 years after the Great Recession: Orthodox versus Heterodox Economics’

 

The 2007-8 global crisis (broadly branded as the Great Recession) is the fourth major global crisis of the capitalist system (after those of the 1870s, 1929 and 1974). Its consequences continue to rock the world economy as it was followed by a period of weak economic performance and, moreover, fears of a new crisis continue to linger on.

The Great Recession came after several decades of neoliberal restructuring that enhanced capital’s profits at the expense of labour, increased inequalities and augmented poverty. However, despite all these the crisis erupted and shattered all the official projections about a bright and smooth path of capital accumulation. Moreover, it shattered the dogmas of economic Orthodoxy about the Great Moderation; that is their belief that the neoliberal structural and institutional changes in the developed economies during the last decades of the 20th century have reduced permanently the volatility of economic fluctuations. Thus, the Great Recession not only disrupted the tranquility of capitalist reproduction but also discredited the prevailing Orthodoxy in economic theory. The latter has become increasingly dogmatic during the years of neoliberal restructuring by resorting to ultra-conservative perspectives based on extremely technical and at the same time utterly unrealistic economic models.

Usually, in such circumstances when there is a great crisis that discredits the prevailing economic theory, there is a change of scientific paradigm. This has happened, to a great extent, in all previous major global crises. Notwithstanding, it appears that this time this is not the case. After the initial shock and the implementation of hasty policy measures in order to contain the crisis, economic Orthodoxy remained at the helm. Particularly in the academia it became even more dogmatic and less tolerant to any dissenting and Heterodox voice.

The focus of the main theme of ICOPEC 2018 is exactly on this riddle. How a very problematic theory continues to survive and dominate both the policy and the academic scene. What are the processes in the economy and the society that sustain its dominance? Is the resolution of the Great Recession final or it entails more upheavals in the near future? What is the condition of the economic Orthodoxy (particularly under its current form of the New Macroeconomic Consensus, that is the hybrid of mild neoliberalism with conservative New Keynesianism)? What is the condition of contemporary economic Heterodoxy? Is it a unified current or it encompass diverse and possibly contradictory perspectives? What is the current state of affairs in Political Economy? Last, but not the least, how all these affect the lives and the well-being of the great labouring majority of contemporary societies?

Of course, apart from its main theme, the ICOPEC 2018 invites all contributions that enrich the perspective of Political Economy and expand the ground for further discussion. Indicatively, proposed papers can touch upon the following issues (for a more detailed list visit ICOPEC 2018 website):

• Global Economy, Economic Crises, and Recessions
• Poverty, Inequality, and Income Distribution
• Economic Development
• Public Economics, Public Finance, and Public Management
• Business Enterprises in Turbulent Environment
• Labour Economics
• Demography, Gender, and Migration

Important dates

• 1 July 2018: Abstract Submission (Extended deadline)
• 20 July 2018: Notification of Approval
• 20-30 July 2018: Early Registration
• 1-5 August 2018: Late Registration
• 20 August 2018: Full Paper Submission for e-Book (Not Obligatory)
• 22 August 2018: Final Program
• 6-9 September 2018: Conference Dates

Publication Possibilities

All accepted papers will be published by IJOPEC as an e-book with ISBN before the conference and as an edited e-book by IJOPEC Publication (co.uk) after the conference (December 2018)

Also, selected papers will be published in 3 edited international books and peer reviewed journals such as «Bulletin of Political Economy» (http://www.serialsjournals.com/journal-detail.php?journals_id=11), «World Journal of Applied Economics» (http://journal.econworld.org/index.php/econworld), and «Çalışma ve Toplum», after the conference.

Authors must submit the revised version of their papers by the specified deadline. Please note that IJOPEC will be under no commitment to publish all presented chapters in the edited books. Articles must be written in English and proofread before submission. All articles submitted should be in accordance with the main themes of ICOPEC 2018. Also, the journals mentioned above will be under no commitment to publish all the articles. The authors should follow the submission guidelines of the journals, which can be found on the journals’ web pages.

The deadline to submit your manuscript for Proceedings e-Book is 1st of August 2018.

Abstracts should be submitted at http://www.icopec.org/icopec2018/submission-form.html and manuscripts sent to bilgi@icopec.org.

The members of the Greek Association of Political Economy and Greek participants should submit their abstracts at politiceconomy@gmail.com as special rates pertain.

For Full Papers you can reach the author guidelines at www.icopec.org/icopec2018/Author-Guidlines.html

The ICOPEC 2018 conference is organized by the:

• Greek Association of Political Economy
• Panteion University
• VUZF University
• University of Belgrade
• IJOPEC publication

And is supported by the University of Westminster.

 

Organizers

Δυνατότητες δημοσίευσης στο «ICOPEC 2018»

Το Διεθνές συνέδριο «ICOPEC 2018» που θα πραγματοποιηθεί στο Πάντειο Πανεπιστήμιο στις 6-9 Σεπτεμβρίου 2018 προσφέρει τη δυνατότητα δημοσίευσης πρωτότυπων άρθρων σε επιμελημένους τόμους καθώς και σε διεθνή περιοδικά με κριτές. Ειδικότερα, από τους διοργανωτές προβλέπεται η δημοσίευση πρωτότυπων άρθρων σε ηλεκτρονικό τόμο (e-book) με ISBN πριν το συνέδριο καθώς και σε ειδικό επιμελημένο (ηλεκτρονικό) τόμο από τον εκδοτικό οίκο IJOPEC Publication (co.uk) μετά το συνέδριο (Δεκέμβριος 2018). Επίσης επιλεγμένα άρθρα θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιευτούν σε άλλους επιμελημένους τόμους και διεθνή περιοδικά με κριτές, όπως το:

 • Bulletin of Political Economy

http://www.serialsjournals.com/journal-detail.php?journals_id=11

 • World Journal of Applied Economics

http://journal.econworld.org/index.php/econworld

 • Çalışma ve Toplum

http://www.calismatoplum.org/

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες δημοσίευσης μπορείτε να αναζητήσετε εδώ και γενικότερες πληροφορίες (στα ελληνικά) για το συνέδριο εδώ.

Διεθνές Συνέδριο ICOPEC 2018

Το Διεθνές Συνέδριο Πολιτικής Οικονομίας (ICOPEC), σε συνεργασία με την Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Πολιτικής Οικονομίας (ΕΕΠΟ) και το τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου συνδιοργανώνουν το Διεθνές Συνέδριο «ICOPEC 2018» με θέμα:

«Δέκα χρόνια μετά τη Μεγάλη ύφεση: Η Ορθόδοξη απέναντι στην Ετεροδόξη Οικονομική»

Ημερομηνία: 6-9 Σεπτεμβρίου 2018

Τόπος: Πάντειο Πανεπιστήμιο (Αθήνα, Ελλάδα)

Κεντρικό θέμα του συνεδρίου

Η παγκόσμια κρίση του 2007-8 (που γενικά αποκαλείται ως η Μεγάλη Ύφεση) συνιστά την τέταρτη μεγάλη παγκόσμια κρίση του καπιταλιστικού συστήματος (μετά από εκείνες της δεκαετίας του 1870, του 1929 και του 1974). Οι συνέπειές της συνεχίζουν να κλυδωνίζουν την παγκόσμια οικονομία καθώς ακολούθησε μια περίοδος ασθενούς οικονομικής επίδοσης ενώ οι ανησυχίες μιας νέας κρίσης παραμένουν. Συνέχεια

Νέο ΔΣ της ΕΕΠΟ

Από τις εκλογές της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα 26/03/2018 – 29/03/2018 προέκυψε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με την εξής μορφή:

Πρόεδρος: Μαυρουδέας Σταύρος

Αντιπρόεδρος: Μηλιός Γιάννης

Γραμματέας: Παϊταρίδης Δημήτρης

Ταμίας: Παπαδάτος Φάνης

Μέλη:   

Λαπατσιώρας Σπύρος

Οικονομίδης Χαράλαμπος

Παπαθεοδώρου Χρήστος

Πασσάς Κώστας

Τσαλίκη Περσεφόνη

 

Call for Papers: 21th Summer School on History of Economic Thought, Economic Philosophy and Economic History

21th Summer School on History of Economic Thought, Economic Philosophy and Economic History: “Unemployment and the Social Question”

University of Thessaly (Greece), Conference and Cultural Center old Paou Monastery (Argalasti, South Pelion, Magnesia, Greece; http://mpaou.uth.gr/en/), August 31- September, 4 2018.

The 21th Summer School is organized by the University of Thessaly (Greece) and Phare (University Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France), with the support of the ESHET.  The Summer School is open to PhD students and young scholars (PhD degree after January 2017) from the fields of History of Economic Thought, Economic Philosophy and Economic History. Approximately 20 proposals will be selected for presentation. Previous summer schools have taken place in Como (2017), Cargese-Corsica (2016), Stuttgart-Hohenheim, (2015), Zaragoza, (2014), Ankara, (2013). The full list of the summer schools can be found in the ESHET website.

Participants: PhD students and young scholars (PhD degree after January 2017)

Fields: History of Economic Thought, Economic Philosophy and Economic History (approx. 20 proposals will be selected for presentation)

Deadline for abstract submissions: May 21st, 2018

Abstracts must be sent to Michel Zouboulakis: mzoub@uth.gr Συνέχεια