Ενώσεις, Εταιρείες & Σύνδεσμοι Πολιτικής Οικονομίας

AssociationforEvolutionaryEconomics (AFEE): ένας διεθνής οργανισμός οικονομολόγων και άλλων κοινωνικών επιστημόνων αφοσιωμένων στην ανάλυση των οικονομικών σχέσεων ως εξελισσόμενων, κοινωνικά κατασκευασμένων και πολιτικά διακυβερνώμενων συστημάτων. Η θεωρητική παράδοση της AFEE είναι…