Τμήμα Οικον. Επιστημών ΕΚΠΑ: Διάλεξη με Θέμα: Μαρξιστικές Κατηγορίες και Μακροοικονομική Δυναμική στις ΗΠΑ, το ΗΒ και την Ελλάδα

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Οικονομική Επιστήμη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου Αθηνών σας ενημερώνει για τη διάλεξη του  Aναπληρωτή Kαθηγητή του Buffalo State College…