Πρόγραμμα 17ου Συνεδρίου Ελλήνων Ιστορικών Οικονομικής Σκέψης

17ο Συνέδριο Ελλήνων Ιστορικών Οικονομικής Σκέψης
Αμφιθέατρο Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Γ. Καρτάλη 72, Βόλος

economists

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 5 ΙουνIου 2015

Υποδοχή Συνέδρων – Έναρξη Συνεδρίου

13:00 Εγγραφές-παραλαβή υλικού συνεδρίου
13:30 Χαιρετισμοί

1η Συνεδρία: Νεότερη Πολιτική Οικονομία  
Συντονιστής: Στ. Μαυρουδέας

14:00-14.30  Θεόδωρος Μαριόλης (ΔΔ, Πάντειο Πανεπιστήμιο): Μαζί με τον Mihail Manoilescu: Ένας Έλληνας Πρωτοπόρος της Θεωρίας περί «Άνισης Ανταλλαγής»

14:30–14:00 Λευτέρης Τσουλφίδης (ΟΕ, ΠΑΜΑΚ), Θεόδωρος Μαριόλης (ΔΔ, Πάντειο Πανεπιστήμιο): Παράδοξα Θεωρίας Κεφαλαίου

15:00–15:30 Νικόλαος Ροδουσάκης (ΔΔ, Πάντειο Πανεπιστή-μιο): Φυσικοί και Οικονομικοί Ταλαντωτές: Μία Ιστορική Επισκόπηση

15:30–16:00 Χαράλαμπος Οικονομίδης (ΔΔ, Πάντειο Πανεπ.): Σύγκριση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 για το έτος 2015 στον συμμετρικό πίνακα εισροών – εκροών και στο πίνακα προσφοράς και πίνακα χρήσεων

16:00 – 16:15 Διάλειμμα – Καφές

2η Συνεδρία: Ερμηνείες της Διεθνούς Οικονομικής Κρίσης
Συντονιστής: Π. Τσαλίκη

16.15-16.45 Ψαλιδόπουλος Μιχάλης (ΟΕ, ΕΚΠΑ-ΚΕΠΕ): Η κρίση του 2008 από τη σκοπιά της Ιστορίας της Οικονομικής Σκέψης

16:45-17:15 Ιωάννης Θεοδοσίου (Πανεπιστήμιο ABERDEEN): The Consequences of Fiscal Stimulus on Public Debt: A Historical Perspective

17:15-17:45 Χριστίνα Παρασκευοπούλου (υποψ. διδάκτωρ ΑΠΘ), Περσεφόνη Τσαλίκη (ΟΕ, ΑΠΘ), Λευτέρης Τσουλφίδης (ΟΕ, ΑΠΘ): Το Παράδοξο του Leontief: Διαθρωτική Ανάλυση της Δομής του Εμπορίου των ΗΠΑ

17:45-18:15 Θεοφάνης Παπαγεωργίου (ΕΜΠ), Παναγιώτης Μι-χαηλίδης (ΕΜΠ): Business Cycles & Fiscal Policy in the EMU: an Empirical Political Economy Investigation

18.15-18.30 Διάλειμμα – Καφές

3η Συνεδρία: Κλασική Πολιτική Οικονομία - Μαρξ
Συντονιστής: Στ. Δρακόπουλος

18.30-19:00 Θεόδωρος Λιανός (ΟΕ, ΟΠΑ): Το πρώτο εγχειρίδιο Πολιτικής Οικονομίας

19.00-19:30 Μιχάλης Ζουμπουλάκης (ΟΕ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας): Όψεις των «περιουσιακών δικαιωμάτων» στην Κλασική Πολιτική Οικονομία

19:30-20:00 Γεώργιος Παπαλεξίου (υποψήφιος δρ, Πανεπ/μιο Πατρών), Γεώργιος Οικονομάκης (ΔΕ, Πανεπιστήμιο Πατρών): Φυσικά Όρια: Από τον Μάλθους στον Μάρξ

20:00-20:00 Σταύρος Μαυρουδέας (ΟΕ, ΠΑΜΑΚ): Θεωρητικές καταβολές και αναλυτικά προβλήματα της θεωρίας της χρηματιστικοποίησης

20:30-21:00 Γεώργιος Σώκλης (ΙΤΕΜ, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ): Εργασιακές Αξίες και Τιμές Κλαδικών Καθαρών Προϊόντων σε Συστήματα Συμπαραγωγής: Εμπειρική Διερεύνηση βάσει Πινάκων Προσφοράς και Χρήσεων

21:30 Δείπνο

ΣΑΒΒΑΤΟ: 6 ΙουνIου 2015

4η Συνεδρία: Πολιτική Οικονομία – Νέοι ερευνητές
Συντονιστής: Θ. Μαριόλης

9:00-9.30 Στραβελάκης Νικόλαος (υποψήφιος διδάκτωρ, ΕΚΠΑ): What Will Happen if Greece Left the Common Currency Area? Some Lessons from the Times of Formation and Dissolution of the Soviet Union

9:30–10:00 Δημοφάνης Παπαδάτος (υποψήφιος διδάκτωρ, Πάντειο Πανεπιστήμιο): Developing Countries: From Deficit-accumulation to reserve accumulation and vice versa, time to stop the vicious circle and restore development

10:00–10:30 Παναγιώτης Μελαχροινός (ΔΔ, Πάντειο Πανεπι-στήμιο): Αναπτυξιακοί κλάδοι απασχόλησης της ελληνικής οικονομίας. Μια δυναμική ανάλυση εισροών-εκροών πριν και μετά την ένταξη στην ζώνη του ευρώ

10:30–11:00 Ελευθερία Καφουσάκη (υποψήφια διδάκτωρ, ΕΑΠ): Θεωρία της Ισοδυναμίας Αγοραστικής Δύναμης: Μια ιστορική αναδρομή

11:00–11:30 Δημήτριος Παπαφωτίου (υποψήφιος διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Πατρών: Αξιακή και κεφαλαιακή θεωρία στην οικονομική σκέψη του Isaac Rubin. Προϋποθέσεις για μια μαρξιστική ανάλυση των σοβιετικών οικονομιών)

11:30 – 12:00: Διάλειμμα – Καφές

5η Συνεδρία: Ιστορία Οικονομικών Θεωριών – Νέοι ερευνητές
Συντονιστής: Μ. Ψαλιδόπουλος

12:00–12:30 Γεώργιος Ξυράφας (υποψήφιος διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας): Σημαινόμενα της έννοιας της βούλησης στην οικονομική βιβλιογραφία του 21ου αιώνα

12:30–13:00 Ναταλί Φύτρου (υποψήφια διδάκτωρ, Πανεπιστή-μιο Κρήτης), Αλέξανδρος Γεωργίου (υποψήφιος διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Πατρών), Νικόλαος Προδρομίδης (υποψήφιος διδάκτωρ, ΕΚΠΑ): Tο Πανόπτικον του Jeremy Bentham στις εργασιακές σχέσεις: Εμφάνιση και περιπτώσεις

13:00–13:30 Γεώργιος Στεφανής (υποψήφιος διδάκτωρ, Πανε-πιστήμιο Θεσσαλίας): Η μικροθεμελίωση της μακροοικονομικής: Μεθοδολογική αναγκαιότητα ή προσπάθεια υποβάθμισης της μακροοικονομικής;

13:30–14:00 Χρίστος-Μιχαήλ Τουλιάτος (υποψήφιος διδά-κτωρ, Πανεπιστήμιο Πατρών), Δημήτριος Παπαφωτίου (υποψήφιος διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Πατρών): Μία κριτική επισκόπηση της θεώρησης του Joseph Schumpeter για την καπιταλιστική ανάπτυξη, τον ιμπεριαλισμό και το σοσιαλισμό. Συνάφεια και τομή με τα μαρξικά κείμενα και τη μαρξιστική συζήτηση των αρχών του 20ου αιώνα

14:00-14.30 Εμμανουήλ-Μάριος Οικονόμου (Διδάκτωρ, Πανε-πιστήμιο Θεσσαλίας), Νικόλαος Κυριαζής (ΟΕ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας): Συγκριτική ανάλυση πολιτικών και οικονομικών θεσμών αρχαίων ελληνικών δημοκρατικών ομοσπονδιών και σύγχρονων μελετών περίπτωσης. Συμπεράσματα και προτάσεις πολιτικής

14:30-15:30 Γεύμα

6η Συνεδρία: Θεσμική Οικονομική
Συντονιστής: Λ. Τσουλφίδης

15:30–16:00 Ιωάννης Κατσελίδης (ΟΕ, ΟΠΑ): Economics and Psychology: The Moment of Richard Jennings

16:00–16:30 Σταύρος Δρακόπουλος (ΜΙΘΕ, ΕΚΠΑ): Social Comparisons in Recent Microeconomic Thought

16:30–17:00 Πασχάλης Αρβανιτίδης (ΟΕ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας): The ‘instinctual’ basis of institutional organization: the perspective of Veblenian institutional economics

17:00–17:30 Βασίλης Ρουσόπουλος (ΔΕ, ΤΕΙ Λάρισας): Οι σχέσεις Οικονομίας, Πολιτικής και Πολιτισμού στην οικονομική επιστήμη. Η νεοθεσμική θεωρία της ιστορίας του Douglass North

17.30-18.00 Κλείσιμο. Συζήτηση για το επόμενο συνέδριο

Για την οργανωτική επιτροπή
Μ. Ζουμπουλάκης, TOE-ΠΘ

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.