2ο Συνέδριο ΕΕΠΟ

 

 

2ο Συνέδριο της ΕΕΠΟ

Δευτέρα 5 Μαρτίου 2012

Το 2ο Συνέδριο της ΕΕΠΟ έγινε το 2010 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ρέθυμνο. Ήταν ένα διεθνές συνέδριο που συνδιοργανώθηκε με το International Initiative for Promoting Political Economy (IIPPE). Το θέμα του συνεδρίου ήταν “Πέρα από την κρίση” ( ‘Beyond the crisis’) και συμμετείχαν πολλοί έλληνες και ξένοι οικονομολόγοι.

Conference Programme

“Beyond the Crisis”

10-12 September 2010, Rethymno, Crete, Greece

IIPPE & Greek Scientific Association of Political Economy

 

Friday, September 10, 2010 (University Campus)

 

Registration (FRI 17:00 ~ 19:00)

Plenary 1 – The Future of Political Economy (FRI 19:00 ~ 21:00)

Reception Buffet (FRI 21:00)

 

 

Saturday, September 11, 2010 (University Campus)

 

Parallel Sessions 1 (SAT 09:00 ~ 11:00)

Finance 1

Theoretical Perspectives 1: Methodology in Crisis

 

Crisis 1

Causes of the Crisis: From Instability of the Capitalist Economy to Crisis

System of Accumulation 1

Theory 1: Approaches to Systems of Accumulation

Value 1

Marxist Analysis of the U.S. Economy: Empirical Studies

Development 1

Definining «Development»: On the Theory, Ethics and Practices of «Development»

Political Economy of Work 1

Working Time, Labour Markets, and the Labour Process

Socialism 1

Envisioning (Aspects of) Socialism

Greek Poverty 1

Measuring Absolute Poverty in Greece: Methodological and Empirical Issues

Room 1

Room 2

Room 3

Room 4

Room 5

Room 6

Room 7

Room 8

J.S.L. McCombie and M. Pike
The End of the New Consensus in Macroeconomics: A Methodological Inquiry

Alessandro Vercelli
Economy and Economics: The Twin Crises

Eduardo Strachman and José Ricardo Fucidji
The Current Financial and Economic Crisis: Empirical and Methodological Issues

Jan Toporowski
Marx’s Grundrisse And The Monetary Business Cycle

Spyros Lapatsioras, Dimitris P. Sotiropoulos and John Milios
Marxist Theory, Financial System and Crisis of 2008

Tarrit Fabien
A Marxian Interpretation of the Current World Economic Crisis

Adewole Musiliu Adeolu
Institutional and Political Origins of Global Economic Crisis

Terrence McDonough
Marx and Long Wave Theory

Lotta Takala-Greenish and Nicolas Pons-Vignon
Evaluating the Regulation and Social Systems of Accumulation Approaches in the Context of the South African System of Accumulation

Andy Higginbottom
The System of Accumulation in South Africa: Theories of Imperialism and Capital

George Economakis, Alexis Anastasiadis and Maria Markaki
An Empirical Investigation on the US Economic Performance from 1929 to 2008

Sergio Cámara Izquierdo
Short- and Long-Term Dynamics of the US Profit Rate in the Current Crisis

Victor Kasper, Jr.
Simulations from a Marxist Macroeconomic Model with Implications for the Stock, Bond and Real Estate Markets in the US 2008-2010

John Marangos
The Post Keynesian Response to the “After Washington Consensus”

Nikos Astroulakis
The Political Economy of Development Ethics

Arup Mahartna
Development of What? On the Political Economy of Development Economics

Lucia Pradella
Keynes and Marx in the Face of the Crisis

Elena Papagiannaki
Rising Unpaid Overtime: A Critical Approach to Existing Theories

Grigoris Zarotiadis
Rediscovering the Labor Demand and Supply: Considerations for a Multiple Equilibrium Labor Market

Vardalachakis Ioannis, Pavlidou Nelly and Tsaliki Persefoni
Technological Change, Labour Skills and Unemployment

 

Al Campbell
Preliminary Reflections on the Hardest Part of Building Socialism – Building Participatory Democracy in order to Transcend It

George Liagouras
Envy, Happiness and Socialism: From Marx to Durkheim and from Durkheim to us

Hugo Radice
Renewing Democratic Socialism

Pat Devine
Mediating Our Relationship with the Economy and Non-Human Nature: Socialism as Self-Government via Civil Society and the State

Yannis Bassiakos, George Lamprinidis, Thanasis Maniatis and Costas Passas
Issues in Measuring Absolute Poverty

Yannis Bassiakos, Aris Oikonomou, Marianna Papadopoulou and Costas Passas
A New Approach in Defining and Measuring Needs: The Case of Housing in Greece

George Lamprinidis, Thanasis Maniatis, Aris Oikonomou and Marianna Papadopoulou
A Treatise on Social Needs and Estimation of Their Fulfillment: The Categories of Nutrition, Clothing and Footwear, Transportation

Coffee Break  (SAT, 11:00 ~ 11:15)

Parallel Sessions 2 (SAT, 11:15 ~ 13:15)

Finance 2

Theoretical Perspectives 2: Alternative Approaches

Crisis 2

Interpretations of the Crisis (1): Marxist Perspectives

System of Accumulation 2

Natural Resources and Systems of Accumulation

Value 2

Methodological Issues in Measuring the Economy with Some Applications

Development 2

Political Economy of Development in India: Micro, Macro and Meso Perspectives

Political Economy of Work 2

Employment and Employment Relations: Country Case Studies

Socialism 2

Labour Resistance – Turkey

Greek Poverty 2

The Political Economy of Inequality and Poverty in the EU: The Role of Macroeconomic Environment, Economic Growth and Welfare State

Room 1

Room 2

Room 3

Room 4

Room 5

Room 6

Room 7

Room 8

Thodoris Koutsobinas
Reconciling Liquidity-Preference, Q-Theory And Default Theory: Towards An Integrated Theoretical Framework Of The Current International Financial Crisis

Ayşe Özden Birkan
Inflation Targeting In An Import Dependent Indebted Economy

Jo Michell
Stock-Flow Consistent Modelling: The Limits to Formality

Nina Kaltenbrunner
Financial Flows and Financial Structure: Traders’ Views on Exchange Rate Dynamics in Emerging Markets

Michael Roberts
The Causes of the Great Recession: Mainstream and Heterodox Interpretations and the Cherry Pickers

John Milios and Dimitris P. Sotiropoulos
Marxist Approaches to Economic Crises

Sergio Cámara Izquierdo and Abelardo Mariña Flores
Characterization and Perspectives of the Current Crisis: A Marxist Structural Approach

Cédric Durand
The Crisis as a Revealer of the Russian Resources-Based “Exportist” Capitalism

Kristian Lasslett 
Violence, Security and Natural Resources in Papua New Guinea: A Systems of Accumulation Approach

Rémy Herrera and Paulo Nakatani
Oil Economy and Structural Changes in Venezuela

 

Simon Mohun
What is the Current Crisis a Crisis of?

Passas Costas
Productive and Unproductive Labour in the Greek Economy: 1987-2007

Dimitris Paitaridi
Empirical Estimates of Marxian Categories in Value and Market Price Terms: The Case of Japan, 1973–2006

Chiara Mariotti
The Polavaram Dam in Andhra Pradesh as a case of inclusion through Dispossession

Mritiunjoy Mohanty
India’s ‘Tryst with Destiny’: The Choices We Make – A Political Economy Framework for the Analysis of Growth

Sandhya Balasubrahmanyam
The Political Economy of Rent Creation – A Study of the Indian Telecom Sector

Praveen Verma
Political Economy of Employment: Case Study of Rural Employment in India, Social Composition and Exclusion

Satoshi Miyamura
Convergence and Divergence in the ‘Standard/ Non-Standard’ Employment Relations Debate: With Particular Reference to Japan and India

Özge İzdeş
Who Carries the Burden Of The Crises in Turkish Manufacturing Sector? Analysis on Gendered Employment Outcomes

Metin Ozugurlu
Tekel Resistance: Reminiscenses on Class Struggle

Duygu Turk
AKP versus TEKEL: Hegemony, Democracy, Resistance

Ferda Donmez Atbasi
Privatization: The Latest Regime of Accumulation in Turkey?

Y Dafermos and Ch Papatheodorou
The Impact of Economic Growth and Social Protection on Inequality and Poverty: Empirical Evidence from EU Countries

J. Marangos and N.Astroulakis
Basic Income Guarantee and Minimum Income Guaranteed Policies in the European Union of 15

S. Papanastasiou and Ch. Papatheodorou
Intergenerational Transmission of Poverty in the EU: An Empirical Analysis

S. Adam
Social Economy and the Fight against Social Exclusion: Preliminary Remarks with Reference to the Greek Welfare State

Lunch Break  (SAT, 13:15 ~ 14:15)

 

 

Plenary 2 –  Global Economic Crisis: Diagnoses and Remedies (SAT, 14:15 ~ 16:15)

Coffee Break  (SAT, 16:15 ~ 16:30)

Parallel Sessions 3 (SAT, 16:30 ~ 18:30)

Finance 3

Research on Money and Finance (RMF)

Crisis 3

Interpretations of the Crisis (2): Insights from the Classical

System of Accumulation 3

State-Capital-Class Relations and Systems of Accumulation

Value 3

The Accumulation of Capital: Its Dynamics

Development 3

The Bretton Woods Institutions in the Wake of the Crisis

Political Economy of Work 3

The State of Work and Employment in Capitalist Societies

Understanding Turkey Today through Marxist Categories

Environment 1

Beyond the Crises: Economy and Environment in a Time of Crisis

Room 1

Room 2

Room 3

Room 4

Room 5

Room 6

Room 7

Room 8

Costas Lapavitsas
The Sources And Character Of Financial Profit

Iren Levina
Where Do Financial Profits Come From?

Paulo L dos Santos
Production and Consumption Credit in a Continuous-Time Model of the Circuit of Capital

Juan Pablo Painceira
Sitting between Domestic and International Dimensions: A Political Economy Analysis of Central Banks in Middle-Income Countries

Cédric Durand and Philippe Légé
Heterodox Analysis and the Post-Crisis. Back to the Steady State Issue?

Tiago Camarinha Lopes
Crisis and Say’s Law: Perspectives of Marx and Keynes

Robert Jones
The Global Financial Crisis: Making Sense of the Connections in Political Economy

Pritam Singh
Federalism and the Indian Mode of Accumulation: Probing the Role of State and Nation

Jeff Tan
Neoliberalism, Financialisation and Capital Accumulation in Malaysia

Servet Akyol
The Rise and Demise of the Social Structure of Accumulation in Turkey: An Essay

Juan Grigera
From ISI to agricultural exports: Deindustrialization or Argentina’s development?

Paul Zarembka
Low Surplus Value Historically Required for Accumulation,

Seen in a Model Derived from Marx

 

Fiona Tregenna
Sectoral Structure, Activity Specificity, and Deindustrialisation: A Marxian Analysis

Davide Gualerzi and Edward .J. Nell
The Crisis, Long-Term Depression and New Markets

Claudia Maurini
The Political Economy of IMF Surveillance

Elisa Van Waeyenberge
TBC

Hannah Bargawi
Standing in the Way of Development? A Critical Survey of the IMF’s Crisis Response in Low Income Countries

Olivier Giraud and Arnaud Lechevalier
Breaking up Employment Norms in Germany and France

Florence Lefresne and Catherine Sauviat
American and European Social Models Facing Recession

Gary Slater and Peter Nolan
Manual Work Matters

Özgür Narin
Double Character of Capitalist Production Process in Turkey after 2000: Technological Development in Turkish Industry and the Formalization of Informal/Precarious Labour

Özgür Öztürk
The Internationalization of Turkish Finance Capital and the Restructuring of the Turkish State

Fuat Ercan and Nuray Ergüneş
Inner Connections between Productive and Money Capital in Turkey

Ümit Akçay
Towards a “Techno-Authoritarian” State? Political Economy of Central Bank Independence Reform in Turkey

Melda Yaman Öztürk
Capitalist Crises and Late Development: The Impact of the Global Crisis on Turkey

Darko Suvin
On The Entropy Calculus: A Pointer Toward A Critical Approach To Economics

George Liodakis
Considering Economic and Ecological Crisis from a Communist Perspective

Andriana Vlachou
Climate Policy in Times of Economic Crisis: The Case of EU ETS

Business Meeting (SAT, 18:30 ~ 19:30)

 

 

 

 

 

Sunday, September 12, 2010 (University Campus)

 

Parallel Sessions 4 (SUN, 09:30 ~ 11:30)

Finance 4

Financialisation and Global Imbalance

Crisis 4

Ways Ahead: From the Crisis to Reorganisation of the Capitalist Economy?

System of Accumulation 4

Neoliberalism, Financialisation and Systems of Accumulation

Value 4

Recasting Categories of Value(1): Dynamics of Capitalist Competition

Latin America 1

Global Views

Applied Political Economy

Urban and Regional Political Economy

Environment 2

Beyond the Crises: Society and Environment in a Time of Crisis

Room 1

Room 2

Room 3

Room 4

Room 5

Room 6

Room 7

Room 8

Riccardo Bellofiore and Joseph Halevi
The Great Recession and the Contradictions of European Neomercantilism

Karl Beitel
Understanding The Current Global Impasse In Light Of The Longer-Term Evolution Of Modern Finance

Pinar Bedirhanoglu
Marxist Perspectives on the Global Capitalist Crisis, Financialisation, and State

Jesse Russell
Disequilibrium In The International Balance Of Payments

Özlem Arzu Azer
Walking on the Way of a New World through Chaos

Andrea Micocci
Value Creation as a Historical Question: The Financial Turn of Late Capitalism

George Dourakis
The Return of John Maynard Keynes?

Hajime Sato
Reinforced Subordination of the State to Capital after the Global Financial Crisis? Crisis in Neo-liberalism in Japan

Seeraj Mohamed
The Impact of the Global Economic Crisis on the South African Economy: Taking Account of the MEC and Financialisation

Kyung-Sup Chang
Proletarianizing the Financial Crisis: Jobless Industrial Restructuring and Financialized Poverty in Post-Crisis South Korea

Abelardo Mariña-Flores
The Current Crisis in Mexico in the Context of the World Crisis and after Three Decades of Neoliberal Restructuring

 

Persefoni Tsaliki and Lefteris Tsoulfidis
Notes on Dominant Technique

Seretis Stergios and Persefoni Tsaliki
The Marxian Mechanism of Value Transfers

Vardalachakis Ioannis, Pavlidou Nelly and Persefoni Tsaliki
Technological Change, Labour Skills and Unemployment

Arturo Guillén The Global Crisis and Latin America

 

Gregorio Vidal and Eugenia Correa Challenges of Develoment Paradigm in Latin America:

Past and Present

 

Carlos Americo Moreira and Agamenon Tavares de Almeida “Financialization” of Capitalism and

Its Recent Effects on Latin American Emergent Economies

 


 

 

Nikos Leandros
The International Media System in Transition: A Human Development Perspective

Irini Sotiropoulou
Exchange Networks and Parallel Currencies: Theoretical Issues or Research in Wonderland

Sylvie Morel
Promoting Political Economy in Quebec: A New Initiative – and an Heterodox Theory – to Stimulate Progressive Public Policies for the Post-crisis Era

Theodoros A. Katerinakis
An Atypical Case in Political Micro-Economy: A Social Network Analysis of Greek Cooperative Banking Ethics in Crete or How Homo Communicans Immunized Homo Economicus against Economic Crisis in Crete

Ozlem Celik
Changing Forms and Strategies of State Intervention with Respect to the Housing of the Poor in Istanbul: The Role of Mass Housing Administration

Ibrahim Gundogdu
Turkish Regionalization: A Cure for Economy, an Attack Against National Development or a Scalar Reflection of the Contradictions and Conflicts in Turkish Capitalism?

Jamie Gough
Class Relations and Class Tensions in Political-Economic Regionalisation: Britain and Turkey Compared

Charalampos Konstantinidis
Rethinking Sustainability: Organic Farming and Rural Transformations in the EU

Sirisha C. Naidu
Fighting for Forests and the Environment: Contesting a Neoliberal Agenda in India

Robin de la Motte
El Proceso: The Political Ecology of the (Peri)Urban Water Sector in Venezuela

Coffee Break  (SUN, 11:30 ~ 11:45)

 

 

Parallel Sessions 5 (SUN, 11:45 ~ 13:45)

Finance 5

Emerging Markets in Crisis

Greek Crisis 1

Greece: A Special Case?

System of Accumulation 5

The Political Economy of South Africa

Value 5

Recasting Categories of Value(2)

Latin America 2

Case Study: Brasil

Social Capital

Migration

International Political Economy 1

Hegemony, Domination and Governance in World Economy

Room 1

Room 2

Room 3

Room 4

Room 5

Room 6

Room 7

Room 8

Eser Pirgan Matur and Eyüp Özveren
International Great Moderation or Exporting Macroeconomic Volatility?

Ferda Donmez Atbasi and Nilgun Erdem
Do They Really Emerge: Pictures Of The “The Last Great Depression” From the Periphery

Sedat Aybar
Integration of Global Production: The Role of LDC Multinationals

G. Stathakis
The Transformation of the Greek Economy and the Fiscal Crisis of the State, 1990-2010

V. Pesmazoglou
The Greek Crisis, the EU and the EMU:Solidarity in Perspective

S. Mavroudeas
Greece and the EU: Capitalist Crisis and Imperialist Rivalries

Sam Ashman, Susan Newman and Ben Fine
Understanding Post-Apartheid Economic Development

Mazibuko K. Jara

The Place of Social Reproduction in the Evolution of the Post-Apartheid Minerals –Energy Complex and Accumulation in South Africa

 

Peter Alexander and Peter Pfaffe

Global Economics and the Struggle in Siyathemba, South Africa

Marco Boffo
Labour, Production of Knowledge and Use of Knowledge in Production: Insights from Software on the Immaterial Labour and Cognitive Capitalism Debates

Joon Park
Revisiting Marxian Ground Rent Theory for Urban Context

John Weeks
Value, Money, “the Value of Money”, and Financial Stability

Heesang Jeon
Value, Use Value, Needs and the Social Division of Labour

 

Alexandre Oliveira

Internationalization Strategy of Transnational Corporations and Instability: An Analysis Regarding Brazilian Economy of the 2000s through the Post-Keynesian Approach

 

Ludmila Costhek Abilio

Making up Exploitation: Study of a Cosmetic

Brazilian Company and the Work of Its Saleswomen

 

Marcelo Jose Moreira,

Angelo Rafael Nascimento Nunes,  Bruna de Oliveira, Eliezer da Silva Freitas and Renato Lopes Santos

The Effects of the Globalization in the Brazil’s Regional Development: The Rising of Goias’ Territorial Job Accumulation and the (Re)Affirmation of Brazilian Underdevelopment

 

 

 

Maria Lissowska
Social Capital in Post-Transition Economies: How It Is and Why It Is so?

Jaco Vermaak
Social Capital as a Mechanism for Socio-Economic Development amongst Agricultural Producers in Vhembe, Limpopo

Luca Andriani
Social Capital, Community Governance and Credit Market

Prasenjit Maiti
From Social Capital to Social Profits: Discourses on Corporate Ethics, Governance, Choices

Patricia Lopez-Rodriguez and Rodolfo De la Torre
Social Capital to Explain Market Failures

Asimina Christoforou
On the Identity of Social Capital and the Social Capital of Identity

David Picherit
Building India: Changing Scenario of Labour Migration

Valentina Prosperi
Migrant Workers in the Construction Sector: The Case of Delhi

Alexandre Abreu
Labour Mobility and Agrarian Capitalism: Preliminary Evidence from Guinea-Bissau

Alex Julca
International Labour Migration and Reproduction of Inequalities

Eugenia Pires
Migrants’ Remittances: What Role on the Transition to Capitalism?

Jose Vargas-Hernandez
The Transfer of Governance from the Nation State to a Corporate Global Economy

Lorenzo Fusaro
Gramsci’s Concept of Hegemony at the National and International Level

Patrick Clairzier
Hegemony, International Political Economy and the Case of Haiti

Lunch Break  (SUN, 13:45 ~ 14:45)

 

 

Parallel Sessions 6 (SUN, 14:45 ~ 16:45)

Finance 6
Finance and Accumulation: Case Studies

Greek Crisis 2

Economic Crisis and Greece

Municipal Services Project

Critique of Mainstream Economics

Latin America 3

Country Studies: Various

Public Finance and Welfare

 

International Political Economy 2

Globalisation, Regionalism and World Economy

Room 1

Room 2

Room 3

Room 4

Room 5

Room 6

Room 7

Room 8

Alper Duman
Circuits of Capital, Trade Credit and Crisis in Turkey

Elif Karacimen
Causes and Consequences of Financialisation of Workers’ Income in Turkey

Chai-Liang Huang
The Impacts of Political Instability on Banking Development and Bank Operations

Alexandre César Cunha Leite
The China Economy And The Financial Crisis: How Immune Is China?

C. Hadziiossif
Different Levels of Rationality in Handling with Economic Crisis: Greece 1884 – 1886

T. Maniatis
The Fiscal Crisis and the Social Wage in Southern Europe

Özgün Sarımehmet Duman
Economic Crises as an ‘Opportunity’ for Both: The Reaction of Capital and Labour to the Current Economic Crisis in Greece

 

Greg Ruiters
To Serve is to Govern: Public Services and Public Orders

Kate Bayliss and Al-Hassan Adam
Where Have All the Alternatives Gone? The Shrinking of African Water Policy Options

Daniel Chavez
Lights On! Alternatives to the Commercialization of Electricity in Latin America

David McDonald
Be Careful What You Ask For: The Role of the State in ‘Alternatives to Privatization’

Athina  Avgitidou
Breaking the Spell: The Myth of Free Market Ideology

G, Meramveliotakis and D. Milonakis
Transaction Cost Economics: A Critical Perspective

Sergios Tzotzes
Making sense of Methodological Individualism

Michalis Skomvoulis
A Critique of Complexity Argument in Critical Political Economy: Pluralist Economics vis-a-vis Capitalist Mode of Production

Andrew Brown and David Spencer
The System-Wide Scope of Economic Science: A Realist Interpretation of Robbins’s Essay and Its Implications for Recent Developments in Economics

Luis Buendía García and Antonio Sanabria Martín

The Left in the Face of Capital-Labour Adjustment: A Case Study of Uruguay and Frente Amplio

 

Osmar Lenadro Loaiza Quintero

The Real Wage Rate and Economic Performance in Colombia: A Demand-Led Growth Perspective

 

Luigi Maria Antonio Ventimiglia Di Monteforte

Financialisation in the Primary Commodity Dependent Developing Countries: The Case of Chile

 

Hulya Dagdeviren Political Economy of Contractual Disputes and Renegotiations in
Private Utilities

 

 

Muriel Pucci and Bruno Tinel
The Political Economy of Public Debt and Tax Cuts

Cristina Matos
Financial Crisis and the Welfare State: The Cases of Hungary and Latvia

Giovanna Vertova
Women in the Global Crisis. The Case of a Male-Chauvinist Country: Italy

  Ajay Gudavarthy
Globalisation and Regionalisation: The Political Economy of New Regional Organisations in the Global South

Samuel Igbatayo
The Political Economy of Sino-African Energy Ties

Christina Sakali
EMU Accession Issues in the Context of the Global Economic Crisis: The Case of Bulgaria

Coffee Break  (SUN, 16:45 ~ 17:00)

Plenary 3 –  Global Economic Crisis and the Greek Economy  (SUN, 17:00 ~ 19:00)

Gala Dinner (30 Euros per person, METOCHI TAVERN, 21:00, buses set off from University
Campus immediately after the end of the last Plenary and will include a short trip to the scenic Lake Kournas)

 

 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.